Ако можете да останете позитивни во негативна ситуација, вие победувате. - анонимни

Ако можете да останете позитивни во негативна ситуација, вие победувате. - анонимни

празно

Ако можете да останете позитивни во негативна ситуација, вие победувате.
- Анонимен

Вие исто така може да се допаѓа