Верувајте си. Вие знаете повеќе отколку што мислите дека знаете. - д-р Бенџамин Спок

Имајте доверба во себе. Знаете повеќе отколку што мислите дека правите. - Д-р Бенџамин Спок

Многу време, ние не сме сигурни во нашите сопствени потенцијали. Имаме тенденција да останеме во дилема дека без разлика дали ќе можеме да ги поставиме работите на нивните соодветни места. Ова е нешто уште позабавно.

Се јавува само кога не сме свесни за нашите способности и недостаток на самодоверба во рамките на самите себе. Важно е да си веруваме во себе, само тогаш ќе направиме подобро во нашите животи. Да си веруваш на себе е една од најважните работи што повеќето од нас имаат тенденција да ги немаат.

Честопати завршуваме да им веруваме на другите повеќе отколку што имаме за себе. Ивотот не е лесен и во ред е да се прават грешки, но во исто време, треба да можеме да ги прифатиме тие грешки и да научиме од нив и така ќе стекнеме доверба. Истото важи и за довербата.

Имајте доверба во себе и ќе можете да ги знаете вашите потенцијали. Можеби не знаете свој сопствен капацитет само затоа што не сте се ставиле до тој степен до моментот кога сте всушност свесни за тоа.

Спонзори

Никогаш нема да знаете за тоа сè додека и доколку не се натерате во таков степен. Откако ќе се запознаете со вашите способности, станува полесно да разберете колку далеку би можеле да одите!

Во моментот кога ќе почнете да верувате во себе, би стекнале доверба во себе. Работите може да потрае некое време, но ќе започне да се случува само кога сакате работите да се случат! Затоа, растат дека самоувереноста и довербата на крајот ќе ве следат.