Не дозволувајте она што не можете да го попречите во она што можете да го направите. - Johnон Вуден

Не дозволувајте она што не можете да го направите, да се меша во она што можете да го направите. - Johnон Вуден

Не дозволувајте она што не можете да го направите, да се меша во она што можете да го направите.
- Џон Дрвен

Вие исто така може да се допаѓа