Тоа е она што го учиш откако ќе знаеш дека сè што е важно. - Johnон Вуден

Тоа е она што го учиш откако ќе знаеш дека сè е важно. - Johnон Вуден

Тоа е она што го научите откако ќе го знаете сè што е важно.
- Џон Дрвен

Вие исто така може да се допаѓа