Услови на употреба

празно

1. ДОГОВОРЕН ДОГОВОР. Овие Услови на употреба делуваат како обврзувачки договор („Договор) помеѓу вас и Цитоспедија („ нас “,„ ние “,„ наш “). Со пристапување на оваа веб-страница („Мапа“), вие потврдувате конструктивно известување за овие Услови на употреба и вашата спогодба да биде обврзана со јазикот овде.

2. ПОЛИТИКА ЗА ПРИВАТНОСТ. Ние веруваме дека сме транспарентни кога станува збор за нашите практики за приватност и собирање информации, затоа објавивме Политика на приватност за ваша измена.

3. ПОСЛЕДУВА WITHЕ СО ЗАКОНИ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ. Кога пристапувате или користите веб-страница, вие се согласувате да ги почитувате правата на интелектуална сопственост на другите. Вашата употреба на веб-страницата се регулира и подлежи на закони за авторски права, трговски марки и други закони за интелектуална сопственост. Вие се согласувате да не испраќате, преземате, прикажувате, изведувате, пренесувате, или на друг начин да дистрибуирате информации или содржини (колективно, „Содржина“) во кршење на авторските права, трговските марки, трети лица или други права на сопственост. Вие се согласувате да се придржувате кон законите во врска со сопственоста на авторските права и користењето на интелектуална сопственост и вие ќе бидете единствено одговорни за какви било прекршувања на релевантните закони и за какви било прекршувања на права на трети лица предизвикани од која било содржина што ја обезбедувате или пренесувате. Товарот за докажување дека која било содржина не крши никакви закони или права на трети лица, зависи само од вас.

4. НЕ ГАРАНЦИИ. САМО ДА ГО ПРАВОМЕ САТИОТ ДОГОВОРЕН ДА СЕ „КАКО Е“ БЕЗ ГАРАНЦИЈА НА СИТЕ ВИД. ПОСТОЕТЕ РИЗИК НА СЕКОЈ И СИТЕ ОБРАЗОВАНИЕ ИЛИ ГУБЕУВА ОД УПОТРЕБА НА ИЛИ ИСТАПНОСТ ЗА УПОТРЕБА, СИТЕТО. ДО МАКСИСМИОТ ИСКЛУЧЕН ОБВРЗУВА ОД ЗАКОН, ИСКУСНО ПОСТОИМУВАМЕ СИТЕ И СИТЕ ГАРАНЦИИ, ЕКСПРЕС ИЛИ ПРИМЕНА, ОД ОДГОВОР НА СОСТОЈБАТА, ВКЛУЧУВАЕ, НО НЕ Ограничувајќи се, НЕКОИ ИМПЛИТИВНИ ГАРАНЦИИ ЗА МЕРЧАНТЕЛНИТЕЛНО, ФИТНИРАULЕ НЕ САМО гарантираме дека страната ќе ги исполни вашите побарувања или дека работењето на страната ќе биде неискрено, или БЕСПЛАТНО.

5. ОГРАНИЧНА ОДГОВОР. НАШАТА одговорност кон вас е ограничена. ДО МАКСИКОМОТ ИСКЛУЧНО ПОВЕЕ ОД ЗАКОН, НЕМА НАСТАН ДА СЕ СМЕ ДА СЕ ОДГОВОРИМЕ ЗА ШТЕТНИЦИ НА СИТЕ ОСНОВИ (ВКЛУЧУВА ,Е, НО НЕ СЕ ОГЛАСНО СО, ПОСЕБНИ, ВЕCНИЦИ, ИЛИ ПОСЕБНИ ОСНОВИ, ЗАГОВОРНИ ДОДАТОЦИ, ИЛИ ГРАOSTАНИ ПОДАТОЦИ ЗА СОСТОЈБИ ) ПОСЛЕУВА OFЕ НА ИЛИ И ВО ВА CONНО СО ВАШЕТЕ УПОТРЕБА НА ГРАДЕЕ ИЛИ СИТЕ ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ ИЛИ ИНФОРМАЦИИ ОД ДОСТАВА Ова ограничување се применува без оглед на тоа дали штетите настануваат поради кршење на договор, тортура или која било друга правна теорија или форма на дејствување.

6. ПОВРЗАНИ СОСТОЈБИ. Можеме да работиме со голем број партнери и филијали чии веб-страници можат да бидат поврзани со оваа страница. Бидејќи немаме контрола врз содржината и перформансите на овие партнери и придружни страници, ние не даваме никакви ветувања или гаранции за точноста, содржината или квалитетот на информациите дадени од таквите страници и не превземаме никаква одговорност за ненамерна, забелешка, неточна, заведувачка или незаконска содржина што може да престојува на тие страници. Слично на тоа, од време на време во врска со вашата употреба на веб-страницата, може да имате пристап до содржини (вклучувајќи, но не ограничувајќи се на, веб-страници) кои се во сопственост на трети страни. Вие потврдувате и се согласувате дека не даваме никакви гаранции и не преземаме никаква одговорност за точноста, валутата, содржината или квалитетот на содржината на оваа трета страна и дека, освен ако не е поинаку предвидено поинаку, овие Услови на употреба ќе ја регулираат вашата употреба на која било и сите содржини на трети страни.

7. ЗАПЛЕНЕТИ УСЛУГИ. Ние наметнуваме одредени ограничувања за вашата дозволена употреба на страницата. Забрането сте да кршите или да се обидете да кршите какви било безбедносни карактеристики на страницата, вклучително, без ограничување, (а) пристап до содржина или податоци што не се наменети за вас, или влезете на сервер или сметка на која не сте овластени да пристапите; (б) обид за испитување, скенирање или тестирање на ранливоста на страницата, на кој било поврзан систем или мрежа, или за кршење на мерки за безбедност или автентикација без соодветно овластување; (в) мешање или обид за мешање на услугата на кој било корисник, домаќин или мрежа, вклучувајќи, без ограничување, со поднесување вирус на веб-страницата, преоптоварување, „поплавување“, „спамирање“, „бомбардирање по пошта“ или "Паѓа;" (г) користење на веб-страницата за испраќање на несакана електронска пошта, вклучувајќи, без ограничување, промоции или реклами за производи или услуги; (д) фалсификување на секое заглавие на TCP / IP пакетот или на кој било дел од информациите за заглавието во која било е-пошта или во кое било објавување користејќи ја веб-страницата; или (ѓ) обид да модифицирате, инженер за обратно, декомпилирање, расклопување или на друг начин да го намалите или обидите да го намалите во форма што може да се забележи од човекот, кој било од изворниот код користен од нас за обезбедување на веб-страницата. Вие дополнително ви е забрането да копирате содржина на страницата, рачно или преку автоматски средства, без наше експресно одобрение. Секое нарушување на безбедноста на системот или мрежата може да ве поднесе на граѓанска и / или кривична одговорност.

8. ОБЕШТЕТУВАЊЕ. Вие се согласувате да не обештетите за некои ваши постапки и пропусти. Вие се согласувате да ги обесштетите, браниме и да не држите безопасни од сите и сите побарувања од трети лица, загуби, одговорности, штети и / или трошоци (вклучително и разумни адвокатски такси и трошоци) кои произлегуваат од вашиот пристап до или користење на страницата, од вашето кршење на овие Услови на употреба, или вашето кршење, или повреда на кој било друг корисник на вашата сметка, на која било интелектуална сопственост или друго право на кое било лице или субјект.

9. ОДГОВОР; ВАВЕР. Ако, поради која било причина, надлежен суд смета дека кој било термин или услов во овие Услови на употреба е неспроведлив, сите други услови и услови ќе останат во целосна сила и ефект. Нема откажување од какво било прекршување на која било одредба од овие Услови на употреба не може да претставува откажување од какво било претходно, истовремено или последователно кршење на истите или какви било други одредби од ова, и ниту едно откажување не е ефективно, освен ако не се направи писмено и потпишано од овластено претставник на странката што се откажува.

10. НЕ ЛИЦЕНЦА. Ништо содржано на веб-страницата не треба да се сфати како да ви даде лиценца за користење на која било од трговските марки, услужни марки или логоа во сопственост на нас или од трета страна.

11 Амандмани. Го задржуваме правото да ги измениме овие Услови и ќе го сториме со објавување на оглас на страницата.