Не верувајте им на нивните зборови, верувајте им на нивните постапки, бидејќи постапките ќе докажат зошто зборовите се бесмислени. - Непознато
Прочитај повеќе

Не верувајте им на нивните зборови, верувајте им на нивните постапки, бидејќи постапките ќе докажат зошто зборовите се бесмислени. - Непознато

Не верувајте им на нивните зборови, верувајте им на нивните постапки, бидејќи постапките ќе докажат зошто зборовите се бесмислени. - Непознато