Довербата е како налепница. Откако ќе се отстрани, може повторно да залепи, но не толку силно како што се држи кога за прв пат го применивте. - Непознато
Прочитај повеќе

Довербата е како налепница. Штом ќе се отстрани, може повторно да залепи, но не толку силен како што се држи кога првпат го применивте. - Непознато

Довербата е всушност емоција. Потребни се години за да се изгради целосна вера или доверба врз некого и само
Не верувајте им на нивните зборови, верувајте им на нивните постапки, бидејќи постапките ќе докажат зошто зборовите се бесмислени. - Непознато
Прочитај повеќе

Не верувајте им на нивните зборови, верувајте им на нивните постапки, бидејќи постапките ќе докажат зошто зборовите се бесмислени. - Непознато

Не верувајте им на нивните зборови, верувајте им на нивните постапки, бидејќи постапките ќе докажат зошто зборовите се бесмислени. - Непознато