Одличен став станува одличен ден кој станува голем месец кој станува одлична година што станува одличен живот. - Менди Хејл
Прочитај повеќе

Одличен став станува одличен ден кој станува одличен месец кој станува одлична година што станува одличен живот. - Менди Хејл

Поттикнувањето одличен став бара време и напор. Различни ситуации во животот нè обликуваат различно, правејќи нè единствени
Еден ден ќе се разбудите и нема да има повеќе време да ги правите работите што отсекогаш сте ги сакале. Направете го тоа сега. - Пауло Коеhoо
Прочитај повеќе

Еден ден ќе се разбудите и нема да има повеќе време да ги правите работите што отсекогаш сте ги сакале. Направете го тоа сега. - Пауло Коеhoо

Навистина си го земаме животот здраво за готово и никогаш не можеме да цениме ништо додека не се смени. Во нашата…