Одличен став станува одличен ден кој станува голем месец кој станува одлична година што станува одличен живот. - Менди Хејл
Прочитај повеќе

Одличен став станува одличен ден кој станува одличен месец кој станува одлична година што станува одличен живот. - Менди Хејл

Поттикнувањето одличен став бара време и напор. Различни ситуации во животот нè обликуваат различно, правејќи нè единствени
Ние секогаш работиме за подобро утре. Но, кога ќе дојде утре, наместо да уживаме, повторно мислиме на подобро утре. Ајде да имаме подобро денес. - Непознато
Прочитај повеќе

Ние секогаш работиме за подобро утре. Но, кога ќе дојде утре, наместо да уживаме, повторно мислиме на подобро утре. Ајде да имаме подобро денес. - Непознато

Ние секогаш работиме за подобро утре и треба да го разбереме тоа наместо да плачеме над сите…